Slovník

adaptér umožňuje prechod z plastového potrubia napríklad na kovové so závitom
anuloid Hydraulický vyrovnávač tlakov slúži pre hydraulické oddelenie kotlového okruhu od okruhu spotreby, t.j. od okruhu kúrenia, ohrevu TUV, vzduchotechnických sústav, príp. od okruhu dodávky tepla pre technológiu. Inštaláciou HVT sa hydraulicky oddelia dynamické tlakové sily vyvodené obehovými čerpadlami jednotlivých okruhov.
cirkulačné čerpadlo Čerpadlo osadené do cirkulačného potrubia rozvodu teplej vody, slúži na cirkuláciu teplej vody a tým zabezpečuje, aby voda pri výtoku mala vždy požadovanú teplotu.
elektrokotol Kotol ústredného kúrenia, kde zdrojom tepla je elektrická energia.
expanzná nádoba Nádoba, ktorá vo vykurovacom systéme slúži na vyrovnávanie objemu teplom sa rozpínajúceho vykurovacieho média
kondenzačný kotol Kotol, ktorý umožňuje využiť teplo vodných pár vznikajúcich pri spaľovaní zemného plynu, je vybavený kondenzačným výmenníkom.
kotol na pevné palivo Kotol spaľujúci drevo alebo uhlie.
kyslíková bariéra zabraňuje prenikaniu kyslíka z okolia cez stenu rúrky do teplonosného média
nástenka umožňuje fixáciu fitingu či ventilu na stenu
obehové čerpadlo Čerpadlo zabudované v každom závesnom a stacionárnom kondenzačnom kotli, zabezpečuje pretekanie vykurovacej vody cez výmenník tepla v kotli.
potrubie základný prvok kúrenárskych rozvodov, ktorým je vedené vykurovacie médium od zdraoja tepla k spotrebiču (radiatoru)
radiátor vykurovacie teleso, ktorým prechádza teplonosné médium zohriatre zdrojom tepla a prostredníctvom jeho (teplovýmennej) plochy odovzdáva teplo zo zdroja do priestoru
rozdeľovač rozdeľuje teplonosné médium do viacerých vetiev podlahového vykurovania alebo do viacerých radiátorov
spojka spája 2 potrubia
spojka redukovaná spája 2 potrubia rôzneho priemeru
stacionárny kotol Kotol, ktorý je položený na podlahe.
T profil rozvetvuje potrubie na 2 smery
tepelná pohoda Je pocit spokojnosti, kedy človek v obytnom priestore nepociťuje ani nadmerné teplo, ani chlad. Na jej zabezpečenie je potrebné vytvoriť rovnováhu medzi množstvom tepla vyprodukovaným ľudským organizmom a jeho odvedením do okolitého prostredia (bez nepríjemných pocitov - potenia sa, resp. pocitu chladu).
tepelné čerpadlo Zariadenie, ktoré využíva teplo z okolitého prostredia na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Odvádza nízkopotenciálové teplo z prírody (zo zeme, vody, alebo vzduchu), a premieňa ho na teplo s vyšším potenciálom, ktoré je prakticky využiteľné na vykurovanie, resp. ohrev vody. Podľa toho, odkiaľ sa teplo odoberá, existujú tepelné čerpadlá vzduch-voda, voda-voda a zem-voda.
termostatická hlavica je špecializovaný ovládací prvok, ktorý je schopný regulovať v súčinnosti s termostatickým ventilom teplotu vo svojom okolí
termostatický ventil špecializovaná radiátorová armatúra, ktorá slúži k regulácií prietoku vykurovacej vody radiátorom.
vnútorný závit závit vyrezaný na vonkajšej strane kovovej rúrky/steny armatúry
vonkajší závit závit vyrezaný na vnútornej strane kovovej rúrky/steny armatúry
výmenník tepla Zariadenie na odovzdávanie energie medzi dvomi médiami, napr. spaľovaný zemný plyn/vykurovacia voda.
záslepka umožňuje dočasne alebo trvale uzavrieť (zaslepiť) koniec potrubia
závesný kotol Kotol, ktorý je zavesený na stene, obvykle má zabudované aj obehové čerpadlo a expanznú nádobu.
zberač zlučuje spiatočky teplonosného média z viacerých vetiev podlahového vykurovania alebo z viacerých radiátorov do jednej rúrky vracajúcej ochladené médium do zdroja tepla